2010. április 11., vasárnap

Aranyláz!


A görög adósságválság és a tartósan alacsony kamatszintek miatt minden korábbinál magasabbra emelkedett az arany euróban mért árfolyama pénteken, olvashattuk az origo.hu-n. Tovább idézve a cikket: "Egy uncia - 32,1 gramm - arany 863 euróba került pénteken kora délután a nemzetközi fémpiaci kereskedelemben. Dollárban számolva valamivel az idei csúcs alatt, 1586,85 dolláros unciánkénti áron kereskedtek a nemesfémmel. A nyereségvágy és a félelem hajtja felfelé az arany árát - értelmezte a piaci folyamatokat gyors-elemzésében a Commerzbank. A német bankház szakértői szerint a tőzsdén kereskedhető, nemesfémekkel foglalkozó befektetési alapok - az úgynevezett ETF-ek - rendkívüli tempóban vásárolják az aranytömböket. Csak csütörtökön 10 tonnával növekedett az alapokban kezelt aranymennyiség, az ágazat első számú szereplője, az SPDR Gold Trust pedig már több mint 1400 tonna arannyal rendelkezik. Az arany ára a kereslet további élénkülésével újabb csúcsokra emelkedhet, főként a görög adósságválság körüli bizonytalanság fokozódása miatt, és azért, mert az Európai Központi Bank (EKB) csütörtökön nem változtatott rekord alacsony irányadó kamatán, ami tartósan alacsony kamatszintet valószínűsít, és így csökkenti a befektetési alternatívák vonzerejét - áll az elemzésben."

2010. április 5., hétfő

A befektetési célú arany... adózási szabályai

XVI/C. Fejezet
A befektetési célú arany forgalmazásának különös adózási szabályai
66/C. § Mentes az adó alól: 
a) A befektetési célú arany értékesítése, ideértve az olyan arany alapú pénzügyi műveleteket is - így különösen az aranyban eszközölt kölcsönöket, swap-, határidős ügyleteket-, amelyek a befektetési célú arany megrendelőjét tulajdonosként való rendelkezésre jogosítják, 
b) a befektetési célú arany közösségen belülről történő termékbeszerzése és importja,
c) a befektetési célú arany értékesítésében megbízója nevében és javára eljáró közvetítő szolgáltatása.
66/D. § (1) Az adólevonási jog gyakorlásának VIII. fejezetben meghatározott személyi és tárgyi feltételei teljesítése mellett az adóalany jogosult:
a) a befektetési arany beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására,
b) az arany beszerzéséhez  - beleértve a Közösségen belülről történő termékbeszerzést, illetve importot is - közvetlenül kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására, feltéve, hogy azt később maga, vagy a nevében eljárva más befektetési arannyá alakítja át,
c) a részére teljesített, az arany formájának, súlyának vagy finomságának megváltoztatását célzó szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására, feltéve, hogy az arany későbbi értékesítése e fejezet alapján mentességet élvez.
(2) Az az adóalany, aki (amely) befektetési célú aranyat állít elő, vagy aranyat alakít át befektetési arannyá, jogosult levonni az illető arany előállításához vagy átalakításához közvetlenül kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások beszerzése, Közösségen belülről történő termék beszerzése, vagy importja során rá hárított előzetesen felszámított adót.
66/E. § (1) Az az adóalany, aki (amely) tevékenysége során befektetési célú aranyat állít elő, vagy más aranyat befektetési célú arannyá alakít át, választhatja, hogy az e fejezet hatálya alá tartozó, adóalany részére teljesített termékértékesítései és szolgáltatás nyújtásai esetében is az általános szabályok szerint számítsa fel és vonja le az adót.
(2) Az (1) bekezdés szerinti választás lehetősége megilleti - e fejezet hatálya alá tartozó, adóalany részére teljesített termékértékesítései és szolgáltatásnyújtásai tekintetében - azt az adóalanyt is, aki általában ipari célokra értékesít aranyat.
(3) Amennyiben a befektetési célú arany értékesítője élt az (1)-(2) bekezdésben meghatározott jogával, úgy az ügyletben a megbízója nevében és javára eljáró közvetítő is jogosult arra, hogy az ügylethez közvetlenül kapcsolódó, a 66/C. § c) pontja szerint adómentes szolgáltatására is az általános szabályok szerint számítsa fel és vonja le az adót.
(4) Az adóalany az általános szabályok szerinti adózást adóév végéig választja, ettől adóév közben nem térhet el, azt valamennyi ezen fejezet szerinti értékesítésére alkalmaznia kell. Az adóalany az általános szabályok szerinti adózás választására vonatkozó nyilatkozatát, illetve annak megváltoztatását az adózás rendjéről szóló törvény szerint teljesíti.
66/F. § (1) Az adóalany köteles nyilvántartásaiban elkülönítetten kimutatni az e fejezet hatálya alá tartozó termékértékesítéseit.
(2) Az e fejezet hatálya alá tartozó termékértékesítésről kiállított bizonylatnak - az általános követelményeken felül - minden esetben tartalmaznia kell a megrendelő nevét és címét.
66/G § A megmunkálandó arany, a 325 ezred vagy annál nagyobb tisztaságú félkész termék arany, vagy befektetési célú arany értékesítése esetén, amennyiben az adóalany ezen értékesítései tekintetében az általános szabályok szerinti adózást választotta, az adót a terméket saját nevében beszerző adóalany fizeti, ha a terméket értékesítő adóalany gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye közül az, amely a teljesítéssel a legközvetlenebbül érintett, másik tagállamban vagy harmadik ország területén van, ezek hiányában pedig, ha állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található másik tagállamban vagy harmadik ország területén.
66/H § (1) Nem tartoznak a 66/C §-ban meghatározott adómentes termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások alá a következő ügyletek:
a) befektetési célú arany belföldi értékesítése azon adóalanyok között, akik a külön törvényben szabályozott nemesfémpiac tagjai,
b) befektetési célú arany belföldi értékesítése a külön törvényben szabályozott nemesfémpiac tagja és egy olyan adóalany között, aki nem tagja a nemesfémpiacnak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén az adóalany adófizetési kötelezettségének felfüggesztésére van lehetőség, nyilvántartási kötelezettsége nincs.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén a 66/G § szerinti fordított adózásnak van helye. Ezen termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén a nemesfémpiac tagja köteles megfizetni az adót, amennyiben a nemesfémpiac tagjának nem minősülő személyt egyébként bejelentkezési kötelezettség belföldön nem terheli.